Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Altmedia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta altmedia i użytkownika serwisów altmedia obowiązuje aktualna i jednolita Polityka Prywatności. Altmedia nie ma obowiązku każdorazowego informowania o zmianach w polityce prywatności.

Aktualna Polityka Prywatności znajduje się pod adresem internetowym: https://www.alt-media.com.pl/polityka-prywatnosci/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: altmedia nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i usług.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do altmedia oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez altmedia.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do altmedia możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych/ firmowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism i newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do altmedia wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala  zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez altmedia wymaga podania w odpowiednim formularzu lub w inny sposób pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Altmedia zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz inne informacje komercyjne.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do altmedia przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. altmedia nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do altmedia mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do altmedia.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z tekstów i opisów zawartych na stronach altmedia. Teksty i opisy, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Opinie wyrażone przez społeczność i użytkowników altmedia w komentarzach nie zawsze są zgodne z naszą opinią. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść wyrażonych w ten sposób opinii.

Dodaj komentarz